تأشيرة لاصقة

شرکت Anatolia Travel Services Limited وابسته به شرکت ,ÜLKETUR به عنوان کارگزاری اخذ ویزای ترکیه به شهروندان پاکستانی و ارائه خدمات مشاوره در این راستا فعالیت دارد. این شرکت به عنوان نماینده مجاز از وزارت امور خارجه می باشد.

Whatsapp